Kurumsal

FEDERASYONUMUZUN AMACI

Samsun’un il, ilçe ve köylerinin kalkınmasına katkıda bulunmak için büyük bir güçbirliği (kamuoyu) oluşturmak, güzel ilimizin tanıtımını yapmak ve hemşerilerimiz arasındaki yardımlaşma ve koordinasyonu sağlamaktır.

SAMDEF tüm siyasi partilere aynı mesafede olup siyaset üstü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

FEDERASYONUMUZUN MİSYON VE VİZYONU

Samsun ili, ilçeleri ve köyleri adına faaliyet gösteren dernekleri bir araya toplayarak SAMDEF bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak federasyon olarak hemşerilerin kültür ve geleneklerini, insani değerlerine saygılı, dayanışma ve yardımlaşmayı temin için faaliyetler yapmak.
Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasalar çerçevesinde kendi yöre insanlarına hitap eden il, ilçe ve köy dernekleri arasında koordinasyonu sağlamak. Ülkemizin var olan değerlerini tanımak, demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve yaygınlaştırılmasını, Milli kültüre katkıda bulunmak, demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerde iş ve amaç birliği yapmak.

HAKKIMIZDA

30 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da Samsun sevdalısı hemşerilerimizin bir araya geldiği Samsunlu dernekler tarafından kurulmuştur.

Kurucu Genel Başkanımız Erkan ZORLU göreve getirilmiş 18.07.2014 tarihine kadar görevini sürdürmüş ve bu tarihte Genel Kurulumuzca oybirliği ile alınan kararla Onursal Başkan ilan edilmiştir.

18.07.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Av. Dilek KİRAZ seçilmiştir.

07.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Metin ŞENEL seçilmiştir ve başarılı bir yönetimle devam etmektedir.